Images (Oubliées)

1. Lent et melancolique (Kocsis Z.)
2. Sarabande (M. Ravel)
3. Quelques aspects… (Kocsis Z.)
Debussy (1862-1918) 1894-ben komponált Images (Képek) című sorozatáról sokáig nem tudott a zenetörténetírás. Egyes tételei, illetve részletei későbbi műveiben újra megjelentek. Az Images pour orchestre (Zenekari képek) harmadik darabjában (Rondes des Printemps – Tavaszi körtánc) ugyanazt a népszerű francia dalt dolgozta fel (Nous n'irons plus au bois – Nem megyünk többé az erdőbe), melyet a zongoradarab harmadik tételében is, de megtalálhatjuk az Estampes (Metszetek) Jardins sous la pluie (Kertek esőben, 1903) című tételében is. Érdekes, hogy itt is harmadik tételként jelenik meg. A sorozat második tételének (Sarabande) is lett folytatása a Pour le piano-ban. A Sarabande – a barokk szvitek egyik kedvelt táncformája – megidézi Rameau szellemét. Rameau-t, a franciák zseniális XVIII. századi komponistáját, Debussy és számos kortársa a legnemesebb nemzeti hagyománnyal, a jó francia ízléssel, eleganciával és az igazi klasszikus értékekkel azonosította. A sarabande, mint cím, a tisztelgő gesztus mellett, valószínűleg Satie egy korábbi darabjára is utalhat, hiszen Debussy és Satie az 1890-es években igen közeli barátok voltak.

100 évesek vagyunk