Külső adatvédelmi tájékoztató

A MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.

külső adatvédelmi tájékoztatója

 

A MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. (székhely: 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1., cégjegyzékszám: 01-09-921743, adószám: 21186323-2-43, telefonszám: 06-1-411-66-00, e-mail: info@filharmonikusok.hu, önállóan képviseli: Herboly Domonkos ügyvezető), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja összefoglalóan és röviden a munkavállalóitól különböző érintetteket az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik (a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog) gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az info@filharmonikusok.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak a hatósághoz (NAIH, www.naih.hu) vagy bírósághoz.

Az alábbiakban a munkavállalók adatainak kezelése nem került megfogalmazásra. Az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső adatvédelmi szabályzat mellékleteiben találhatók.

 

Egyszeri információkérés

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. önkéntes hozzájárulás minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett Lásd részletesen a szabályzatban cél megvalósulásáig

vagy

elévülési időben

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik érintettek, ritkán Partnerek

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása, marketing/értékesítési aktivitás önkéntes hozzájárulás vagy megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.) minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel Lásd részletesen a szabályzatban törlési kérelemig, vagy cél megvalósulásáig, vagy elévüléséig, vagy az érdek megszűnéséig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik érintettek

 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Megállapodás megkötése, kapcsolattartás Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)

kapcsolattartók esetében jogos érdek (GDPR 6. cikk 1.f.)

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelővel, továbbá a megállapodásban szereplő kapcsolattartók Lásd részletesen a szabályzatban 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

Munkaviszony esetén nem leselejtezhető.

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek, szerződő fél

 

Adatközlés (harmadik személy felé)

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Sajátos cél, tipikusan a szolgáltatás teljesítése hozzájárulás, jogi kötelezettség teljesítése, megállapodás, jogos érdek Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel Lásd részletesen a szabályzatban. Elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

Érintetti adatok nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az Adatkezelő Partnereinek, más kapcsolatainak nyilvántartása, a gördülékeny kapcsolattartás elősegítése, megtett lépések nyomonkövetése Önkéntes hozzájárulás vagy

megállapodáson alapul vagy

jogos érdek

Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki kapcsolatba lépett az Adatkezelővel, és van célja, jogalapja az adatai kezelésének, pl. munkavállaló, támogató, baráti kör tagja, stb. Lásd részletesen a szabályzatban. Lásd részletesen a szabályzatban. Elektronikusan, papír alapon, manuálisan Érintettek

Reklamációkezelés/panaszkezelés

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulással indul meg, de jogszabály alapján kötelező lesz az adatok kezelése Minden természetes személy, aki igénybe vett  szolgáltatásra, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja Lásd részletesen a szabályzatban. Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított elévülési időben (5 évig) kezeli elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek, Partnerek

 

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás. Önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, ideértve a szervezet képviseletében eljáró személyt is, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára Lásd részletesen a szabályzatban. elévülésig vagy törlésig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan Érintettek

 

Közösségi oldalakon történő marketing

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Adatkezelő marketingje Önkéntes hozzájárulás Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik Lásd részletesen a szabályzatban. Érintett kérésére törlésig Elektronikusan manuálisan történik Érintettek

 

Hírlevél küldése

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról önkéntes hozzájáruláson alapul Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik Lásd részletesen a szabályzatban Leiratkozásig feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

Érintettek

 

Nyereményjáték szervezése

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is,  aki az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni Lásd részletesen a szabályzatban. Elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig Elektronikusan manuálisan történik Érintettek

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése, ideértve a berepülő önéletrajzok kezelését is

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Jelentkezés, kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik Lásd részletesen a szabályzatban. 6 hónapig jogos érdekből, a hozzájárulásban meghatározott ideig vagy érintett törlési igényének teljesítéséig Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan Érintettek

 

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára Lásd részletesen a szabályzatban. Elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Rendezvényszervezés

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettel önkéntes hozzájáruláson alapul. Amennyiben az Adatkezelő és érintett megállapodást kötöttek a rendezvény kapcsán, úgy a jogalap a megállapodás Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki más érintettekkel együtt, egyazon időpontban kívánja igénybe venni Adatkezelő szolgáltatásait egy adott rendezvényen Lásd részletesen a szabályzatban cél megvalósulásáig, vagy elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Ügyfélelégedettség mérése

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a szolgáltatások, termékek, az Adatkezelő magatartásának minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás Adatkezelő jogos érdeke Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait, igénybe vette Lásd részletesen a szabályzatban Cél megvalósulásáig, panasz esetén 5 évig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Törzsvendég nyilvántartással/bérlettel kapcsolatos adatkezelés

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintettek azonosítása, jogosultságainak megadása és ellenőrzése, kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki korábban már igénybe vette az Adatkezelő szolgáltatásait, teljesítette a törzsvendéggé válás feltételeit és személyes adatainak megadása mellett törzsvendég kíván lenni Lásd részletesen a szabályzatban Érintett kérésére törlésig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

100 évesek vagyunk