Vass Lajos – A kiskakas gyémánt félkrajcárja | írott (nagypartitúra)