Hangverseny a Kiegyezés Éve alkalmából
Mikor
2017. október 20., péntek
19.30-tól
Hol
Pesti Vigadó,
Budapest
Jegyek
3.500 Ft, 2.500 Ft
Tovább


Hangverseny a Kiegyezés Éve alkalmából

Bérleten kívüli hangverseny

Erkel Ferenc Ünnepi nyitány
Mihalovich Ödön Gyászhangok Deák Ferenc emlékének ajánlva
Liszt Zongoraverseny Esz-dúr
Mosonyi Mihály Gyászhangok Széchenyi halálára
Liszt Hungária – szimfonikus költemény
Sakata Tomoki zongora
Nemzeti Filharmonikus Zenekar
Somos Csaba karigazgató

„Mihalovich Ödön kiváló zeneköltőnk, egy nagyobb keretű Gyászemlék című zenekari művén dolgozik, mely Deák Ferenc emlékét eszményíti. A kitűnő zeneköltőtől csak a legsikerültebbet várhatjuk e nemben s remélhetőleg még a folyó téli idény alatt hallani fogjuk azt egy philharmoniai hangversenyen” – 1876-ban jelent meg ez az újsághír, a százötven éve megkötött Kiegyezésen Magyarországot képviselő, nagyformátumú államférfi, a „Haza bölcse” halálának évében. A különleges műsor ennek a kornak a hangulatát idézi meg akkori tekintélyes magyar szerzők ma már sajnálatosan ritkán hallható műveivel színesítve. Hallhatjuk Erkel Ferenc a Nemzeti Színház fennállásának 50. évfordulójára írt nyitányát, amely – Egressy Béni Szózatával, valamint a Himnusz motívumaival az azt megelőző ötven esztendő nagy eseményeinek, küzdelmeinek, hősi indulatának, lelkületének összefoglalása – írja Farkas Zoltán zenetörténész. Mosonyi Mihály 1860-ban készült gyászdarabja mellett felhangzik Liszt Ferenc népszerű versenyműve, amelyben a 14. Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny győztese, a fiatal, japán művész, Sakata Tomoki a közreműködő. A hangverseny záró száma Hősi induló magyar stílusban című zongoradarab nyomán továbbkomponált Hungaria című szimfonikus költemény, amelyet Liszt Ferenc („hírhedett zenésze e világnak”) írt viszonzásul Vörösmarty Mihály őt dicsőítő ódájára. Mint az 1856-os ősbemutatóról megjelent beszámolóban olvasható: „Egész új modorú zeneteremtmény. Benne nagy szépségek vannak, melyeknek nem csak teremtése, de kivitele is nagy erőt igényel. A magyaros elemek azonban leplezetten tűnnek föl benne.”

100 évesek vagyunk