Dicsérő ének a 45. zsoltár verseire

Gárdonyi Zoltán „Dicsérő ének” című kompozíciója a 45. zsoltár néhány versét zenésíti meg Károli Gáspár bibliafordítása alapján. Eredetileg a budapest-kelenföldi evangélikus gyülekezet énekkara és zenekara számára készült. A szimbólumokban rendkívül gazdag bibliai szöveg egy menyegzőjét ülő ószövetségi király dicsérete, mely a „királyok királyára”, Jézus Krisztusra vonatkozik. A zeneszerző a mű sokrétű instrumentális anyagát 1981-ben Karasszon Dezső orgonaművész kérésére egyetlen koncertáns orgonaszólammá alakította. Ez a revideált, vegyes karra és orgonára készült változat 2002-ben német szöveggel jelent meg nyomtatásban, majd 2005-ben a német nyelvű zenekarral kísért változat is megjelent. 2006-ban Gárdonyi Zoltán születésének centenáriumára jelent meg Budapesten a „Dicsérő ének” magyar nyelvű orgonakíséretes változata. A zenekarral kísért magyar nyelvű változatot a mostani előadás alkalmával a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Énekkar számára Gárdonyi Zsolt, Gárdonyi Zoltán fia készítette el.

Gárdonyi Zoltán zeneszerzés-tanulmányait 1923-tól 1927-ig Budapesten a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Kodály Zoltán, majd 1927-től 1930-ig Berlinben Paul Hindemith tanítványaként végezte. A berlini egyetemen ezzel egyidejűleg folytatott tanulmányait az ott 1931-ben megszerzett zenetudományi doktorátusával zárta le, majd tíz évig a soproni Evangélikus Tanítóképző Intézet, illetve a Teológiai Fakultás tanára és a Soproni Zeneegyesület karnagya volt. Ezt követően Gárdonyi Zoltán 1941-től 1967-ig a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola professzoraként fejtett ki szerteágazó tevékenységet; ő volt a Zeneakadémia 1948-ban feloszlatott protestáns egyházzenei tanszakának utolsó vezetője is. Nemzetközileg is nagyra becsült zenetudományi és zeneelméleti munkásságának mindenekelőtt a Bach- és a Liszt-kutatás köszönhet alapvetően fontos új eredményeket.

Gárdonyi Zoltán zeneszerzői életműve felöleli a szimfonikus- és kamarazene, zongora- és orgonakompozíciók, az egyházi és világi szövegű vokális művek továbbá pedagógiai célzatú darabok legkülönfélébb műfajait. Orgonaművei és bibliai szövegű kórusművei a huszadik századi európai egyházzenében egyedülálló értéket képviselnek. Gárdonyi Zoltán 1972 óta családjával együtt Németországban élt és 1986. június 27-én, néhány héttel nyolcvanadik születésnapja után hunyt el Herfordban. Szellemi hagyatékának jelenkori kisugárzását a halála után Németországban és Magyarországon kiadott mintegy száz műve és számos CD-felvétel is dokumentálja. Életművét 2016-ban Magyar Örökség Díjjal tüntették ki.

100 évesek vagyunk