Király Judit - alt - énekkari tag

A kóruséneklés szeretete már gyerekkoromban kialakult bennem. Amikor a Magyar Rádió Gyermekkórusában énekeltem, úgy éreztem, ez a tevékenység az én terepem, amelyen otthonosan mozgok. Csodálva néztem a felnőtt kórusok tagjait, arra gondolva, milyen nagyszerű lehet felnőttként azzal foglalkozni, ami most nekem a legörömtelibb időtöltés. Hálás vagyok azért, hogy ez lett a hivatásom.
Nekem a keresztény hitem gyakorlása és az éneklés összetartozik, tulajdonképpen egymást szolgálják. A szakrális zene számomra az ima, a hálaadás és a dicsőítés lehetősége.
Személyiségemhez, lelkivilágomhoz a kamaraéneklés áll a legközelebb, de amikor nyolcvan énekművész együtt énekel, annak olyan különleges rezgése van, amely megsokszorozza az énekes lehetőségeit, összeadódik az erő, az energia a közösség és a zene szeretete által – ez hat mind az előadókra, mind a közönségre, és ezt semmilyen más zenei formáció nem tudja megteremteni. Szerintem a kórusmunka jellemet épít és célja: megsokszorozva továbbadni a közönségnek a kórusmű előadása alatt átélt örömöt.
A mai világban minden a versengésről, egymás legyőzéséről szól, ezzel szemben a kórusban való éneklés közösséget teremt, melynek alapja, hogy közös, szép dolgot hozunk létre együtt.

Továbbolvasom
100 évesek vagyunk