Ez történt


Úton a zene

2015. 05. 11.


A Kocsis Zoltán vezette Nemzeti Filharmonikusok Magyarország egyik legjelentősebb zenei együtteseként azt a célt tűzte ki, hogy ország-szerte megismerteti a felnövekvő nemzedéket a klasszikus zenével, annak testet – lelket átható erejével, alkalmat és lehetőséget teremt a zenei ismeretek bővítésére, hogy ezzel igényt teremtsen a színvonalas zenehallgatásra, koncertlátogatásra.

A koncerttermen kívüli programokon elsősorban saját hangszeres és énekes művészeink vesznek részt. Az Úton a zene kamarazenei koncertprogram keretében a Nemzeti Filharmonikus Zenekar 2-4 művésze, valamint egy műsorvezető – a vidéki koncertjeinkhez kapcsolódóan – keresik fel a környékbeli iskolákat, alapfokú művészeti iskolákat, ahol rövid ismeretterjesztő koncertet adnak, illetve egyénileg meghallgatják, tanácsokkal látják el az iskola kimagasló tehetségű tanulóit, azaz „Kis-mester kurzust” tartanak. A koncertek műsorába bevonjuk a fogadó intézmény tehetséges diákjait, és – lehetőség szerint – a közönséggel együtt közös produkciót is létrehozunk, amely maradandó élményt jelenthet a résztvevőknek.

Nagy hangsúlyt helyezünk a programok zenei szerkesztésére, de legalább ilyen fontos annak pedagógia szempontból történő felépítése, melyben külsős segítséget is kérünk. Kamarazenei koncertjeink illetve a helyi zeneiskolák tehetséges gyerekeivel folytatott Kis-mester kurzusok anyagát a fogadó iskolák tanáraival egyeztetve dolgozzuk ki, így személyesen is érdekeltté tesszük őket. Ennek különösen nagy jelentősége van a hosszú távú együttműködések kialakításában, ahol a tanárok is hasznos impulzusokat kaphatnak, amit aztán diákjaiknak átadhatnak.

A koncertek ingyenesek. Az egyes koncertek programját az adott közönség számához, életkorához, zenei képzettségéhez, az adott helyszín kínálta lehetőségekhez alakítjuk.

A koncert helyszínek a jövőben bővülnek, mivel pályázati rendszert kívánunk kidolgozni a programban résztvevő intézmények számára.

100 évesek vagyunk