Moldva

A cseh nemzeti opera atyjának, Bedřich Smetanának a szimfonikus műfajban legjelentősebb és egyben legnépszerűbb műve a Hazám ciklus, amely hat, programatikus címmel ellátott szimfonikus költeményt tartalmaz. Az 1872 és 1879 között keletkezett sorozatot a zeneszerző a cseh nemzet dicső múltjának, illetve a cseh tájak szépségének szentelte, és Prága városának ajánlotta. Bár kezdettől fogva összefüggő ciklusként tervezte meg a hat művet, és egybetartozásukat számos motivikus összefüggéssel is erősítette,  máig külön-külön is előadják őket – különösen igaz ez a ciklus talán legnépszerűbb, leggyakrabban hallható darabjára, a Moldvára.

A Hazám ciklus zenéjének programjáról a komponista a kor szokása szerint rövid leírásokat közölt, s ezek alapján hallás után is jól követhető e világosan tagolt, tömören és hatásosan szerkesztett művek egyértelmű karakterekkel ábrázolt jeleneteinek sora. Az első, Vysehrad című darab Prága ősi várának dicsőségét és bukását mutatja be. Az utána következő Moldva természetábrázoló zenéje Prága folyójának útját festi le igen érzékletesen, a két forrás (a fuvolák illetve a klarinétok dallama) egyesülésétől egészen a cseh fővárosig. E sajátos utazás közben a hallgató egy-egy rövid epizód idejére részese lehet a parton zajló eseményeknek: egy erdei vadászatnak, egy parasztlakodalomnak, a tündérek táncának a holdfényben, a (ma már nem létező) Szent János zuhatag fenséges látványának, majd a Vysehrad kezdőmotívumának fortissimo, diadalmas megszólalása jelzi, hogy a folyó elérte Prágát.

100 évesek vagyunk