Missa Pannonica

A tradicionális latin nyelvű mise szövegére épül Kovács Zoltán Missa Pannonica című kompozíciója. Az első, Kyrie tétel mindenkori érdekessége, hogy itt a szöveg rendkívül rövid; mindössze három sorból áll. Mégis egy nagyszabású nyitótételt hallhatunk, melynek alapgondolata, hogy az Istenhez való könyörgésnek-fohászkodásnak nagyon sokféle tónusa lehetséges. Az esengő, szinte reményt vesztett kéréstől a határozott, akár követelőző számonkérésig számtalan karaktert nyerhet ugyanaz a mondat. A második, Gloria tétel a hagyományoknak megfelelően gyors, lendületes zene, melynek három akkordos főtémája vezérfonalként elő-elő bukkan az egész tétel folyamán. A kórushoz és zenekarhoz innentől a szólisták is csatlakoznak. A Credo tétel zenei szerkezete hűen követi a nicea–konstantinápolyi hitvallás tradicionális szövegének tagolódását. A három részből kiemelkedik a szólisták középső szakasza, melyben Krisztus kereszthalálának drámai pillanatai is felelevenednek. A negyedik, Sanctus tétel szintén dinamikus, sodró lendületű. Itt könnyedebb, lebegő hangvételű zenét hallhatunk. A hangzást a szólisták és a kórus virtuóz szólamai, különleges effektusai és hangsúlyai színesítik. Az utolsó, Agnus Dei tétel hangulatában félig meddig visszatér az első tételhez. Ismét egy meghitt, bensőséges imát hallhatunk, amely egy monumentális, himnikus fohászban éri el csúcspontját. A mű első, rövidebb változatának bemutatója 2018 nyarán volt a XXVIII. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny nyitókoncertjén, Debrecenben.

100 évesek vagyunk