La Péri

A kompozíció műfaji meghatározása szerint táncköltemény (poeme dansée). Dukas (1865-1935) az egyik első zeneszerző volt, aki ebben a jellegzetes francia műfajban alkotott, megelőzve Debussy 1912-ben komponált Jeux (Játékok) és Ravel 1919-es La Valse című darabját. A La Péri 1911-ben keletkezett, bemutatója 1912-ben volt. A táncköltemény Dukas értelmezése szerint egy olyan egybekomponált szimfonikus mű, melynek határozott programja, tartalma van, de egyes részletei inkább különböző táncformákkal s nem a hagyományos szimfonikus formákkal mutat rokonságot. A balett tehát jó alkalom Dukas számára, hogy a hagyományos szimfóniától, a szimfonikus költeménytől és a szvittől is függetlenedve alakítsa ki a La Péri partitúráját.

A darab főszereplője a keleti legendákból ismert Iszkander, aki a halhatatlanság virágát keresi. A történet hátterét adó egzotikus környezet és a heves emberi érzelmek zenei megjelenítése a zeneszerzői invenciója csúcsán álló Dukasnak igazi jutalomjáték. Talán Dukas is tisztában volt ezzel, hiszen két kisebb művétől eltekintve a La Péri volt utolsó publikált alkotása. A hátralévő évtizedekben alig-alig komponált és műveinek egy részét meg is semmisítette.

100 évesek vagyunk