Gazelles – hét zenekari költemény

I. Moderato mosso II. Andante cantabile III. Lento e pesante IV. Leggiero V. Maestoso VI. Lento con sentimento VII. Moderato e maestoso

 

Lucijan Marija Skerjanc a XX. századi szlovén zenetörténet legnagyobb hatású zeneszerzőinek egyike, akinek iskoláján az ország legjelentősebb komponistáinak egész sora nőtt fel. Az opera kivételével a teljes műfaji skálát felölelő életműve a szlovén szimfonikus és koncertirodalom törzsanyagát képezi, amelyben a későromantika öröksége és az impresszionisztikus zenekari hangzáskép szervesen egyesül az újabb zenei kifejezésmódokkal. Skerjanc alapvetően lírai zeneszerző, legkiemelkedőbb alkotásait a dalok, a kamarazenei és a zongoradarabok jelentik.

 

A hét zenekari költeményből álló Gazele (Gazellák) című művét 1950-ben, a nagy szlovén költő, France Pre?eren születésének 150. évfordulójára komponálta. A költeményfüzér pusztán külsődleges viszonyban áll az azonos című ihlető verssel. Skerjanc magyarázata szerint: „A kompozíciók alakilag a Gazele költői műformájával részben egyező motivikus összefüggést mutatnak. A szerzemény egy új szvitforma megteremtésére irányuló kísérlet, amely egységes motivikus alapra épül, és az egyes költemények közös gyökerekből fejlődnek ki. A művet az eredeti Pre?eren-alkotáshoz hasonlóan végigkíséri a gazellatéma, így a szvit a zene tartalmi értékeihez fűződő személyes viszonyomat, valamint bizonyos mértékig esztétikai szemléletemet fejezi ki. A költeményeket összekapcsoló motívumon túl magát az alakzatot is gazellának nevezem, mert felépítése egyetlen hagyományos, szimmetrikus szerkezetű költői műformának sem feleltethető meg.” A neves szlovén zenetudós, Andrej Rijavec megállapítása szerint a mű tételei közül az első és a hetedik között áll fenn a legnyilvánvalóbb tematikus kapcsolat, míg központi motívumuk a harmadik és az ötödik tételben is megjelenik. Ezek közé a tágabb melodikus skálán megszólaló tételek közé ékelődik be a második, a negyedik és a hatodik tétel, amelyek mindegyike hangsúlyosan harmonikus jellegű.

 

A Szlovén Filharmonikus Zenekar első alkalommal 1951. január 22-én, Samo Hubad vezényletével adta elő Skerjanc művét.

100 évesek vagyunk