Alt-rapszódia, op. 53

Brahms fiatal korától kezdve aktív és sikeres karvezető volt: miután Hamburgból Bécsbe költözött, először mint a Singakademie vezetője vált ismertté. A kórusművek (hangszeres kísérettel vagy anélkül) igen jelentős részét alkotják az életműnek, még ha manapság – a Német requiem kivételével – nem hangzanak is el olyan gyakran, mint valaha.

 

Az 1860-as évek végén sorozatban keletkeztek a kórusművek: a Szerelmi dalkeringők (op. 52), az Alt-rapszódia (op. 53), A végzet dala (op. 54) és a Diadalének (op. 55). Az első két mű életrajzi hátteréhez hozzátartozik, hogy Brahms reménytelenül beleszeretett Julie Schumannba, Robert és Clara Schumann lányába. Míg a Dalkeringők a zeneszerző forró érzéseinek adnak kifejezést, az Alt-rapszódiában a csalódás és kiábrándultság szólal meg, bár a darab végére megszületik a vigasz. Julie 1869-ben hozzáment egy olasz arisztokratához, és Brahms ezt a művet adta az ifjú párnak nászajándékul. (További személyes vonatkozás, hogy az altszólót a bemutatón Amalie Weiss, Brahms legjobb barátjának, a híres hegedűművész Joachim Józsefnek a felesége énekelte.)
 A „rapszódia” címet ezúttal a szó eredeti görög jelentése szerint kell felfogni, amely egy nagyobb műből kiragadott részlet(ek)re utal: a rapszodoszok a homéroszi eposzok válogatott epizódjait adták elő énekelve. (Az ebben megmutatkozó előadói virtuozitás fűzi össze a rapszódia fogalmát Liszt, avagy éppen Brahms ilyen című zongoraműveivel.)

 

Az Alt-rapszódia szövege egy nagyobb műből – Goethe Téli utazás a Harz-hegységben c. költeményéből – kiragadott részlet. Goethénél egy vidám erdei vadászjelenetet szakít félbe a társadalmon kívül álló embergyűlölő megjelenése, aki szenved magányától és megnyugvásra vágyik. Brahms elhagyta a vadászjelenetet, és műve első felében drámai színekkel ábrázolta a főszereplő lelki konfliktusát. Ezután következik a belső békéért szóló ima, melyet a szólista a férfikarral együtt énekel; a hangnem itt a „tragikus” c-mollból a „boldog” C-dúrba vált, és a szövegben emlegetett mennyei instrumentumot a csellók pengetett akkordfelbontásai érzékeltetik.

100 évesek vagyunk