A hallgatag asszony, op.80 – vígopera 3 felvonásban

A 20. század két legtermékenyebb operaszerzője vitathatatlanul Giacomo Puccini és Richard Strauss volt. Puccini összesen tizenkét operát komponált, az őt éppen egy nemzedéknyi idővel túlélő, alig hat esztendővel fiatalabb német pályatársa pedig tizenötöt. Míg Richard Strauss azonban szinte valamennyi – főként szimfonikus – műfajban alkotott, addig az olasz mester, néhány egyházi, illetve kamarakompozíciótól eltekintve elsősorban az operaműfajnak szentelte magát. Bár mindketten muzsikus család sarjai voltak, a Luccából származó Puccininek – jóllehet már nagyapját is jegyezték operaszerzőként – a Firenze árnyékában meghúzódó provinciális toszkán kisvárosban élete első néhány évében nem nagyon volt alkalma más zenét hallgatni, mint templomi orgonamuzsikát és a katonabandák pattogós indulóit. Ezzel szemben a bajor fővárosban született és nevelkedett Richard Strauss, zenekari kürtös apja révén már gyermekkorától ismerkedhetett a müncheni operaházban műsoron lévő operarepertoárral. Ez a műfaji változatosság életre szóló hatással volt alkotó fantáziájára. Tizenöt operájának zsánergazdagságát tekintve, úgy tűnik mintha egy antológiában foglalná össze a műfajról szerzett benyomásait. Élete során három librettistával dolgozott Strauss: Hugo von Hofmannsthal örökébe annak halála után Stefan Zweig lépett. Vele a harmincas évek derekán a náci Németország embertelen faji törvényei miatti kényszerűségből szakadt meg a zeneszerző minden kérlelése-tiltakozása ellenére az együttműködés, így utolsó operáinak szövegkönyvét már Joseph Gregor írta az időközben öngyilkosságot elkövetett Zweig után.
A hallgatag asszony szüzséjét azonban Stefan Zweig javasolta az idős mesternek, rögtön megismerkedésüket követően, 1931 novemberében. Strauss, az ízig-vérig színházi ember, azonnal ráharapott a már Ben Jonson által is feldolgozott örökzöld témára, ami kiváló lehetőséget teremtett számára, hogy szintézisét adja mindannak, amit a 19. századi olasz vígopera-hagyományról megtanult és gondolt. Strauss hetven esztendős volt akkor, amikor A hallgatag asszonyt komponálta. Csak a legnagyobb zeneszerzőknek adatott meg, hogy életük vége felé remekművet alkossanak a vígopera műfaji keretei között: Monteverdi, Verdi, Wagner, vagy a halálos beteg Donizetti előzték meg Strausst a sorban. Valójában A hallgatag asszony nem más, mint egy Don Pasquale-paródia, némi Sevillai borbély és Figaro-áthallással, utóbbi főként az együttesek gazdagsága tekintetében. Az áttetsző hangszerelésű, rendkívül dallamos mű tele van zenei idézetekkel és stílusparódiákkal. Nem alaptalanul lelkesedett Strauss egy 1932 júniusában Zweighez írott levelében a librettóért, melyben kifejtette, hogy szerinte A hallgatag asszony szövegkönyve „alkalmasabb a megzenésítésre, mint a Figaróé vagy a Sevillai borbélyé”. A legfontosabb toposzok, az idősödő fukar nagybácsi, a könnyelmű unokaöcs, valamint a szendének tetsző, ám annál céltudatosabb menyecske figurája a Donizetti-vonalat követik a szövegkönyvben. Ezt a képet árnyalják az „önkéntes segítők”, mindenekelőtt a fiatalokkal szimpatizáló agyafúrt borbély-felcser a Sevillai borbélyból, aki az opera buffa-tradíciónak megfelelően itt is a cselekmény mozgatója. Zeneileg az idős Verdi-vonalat viszi az opera abban a tekintetben, hogy inkább rövidebb, töredezettebb motívumokból építkezik, mint nagyobb lélegzetű „mozarti” dallamokból. Ezzel maga a zeneszerző is tisztában volt, amit alábbi kijelentése is igazol: „nem jutnak Mozarthoz hasonló hosszú dallamok eszembe. Mindig csak rövid témákig jutok. De amihez értek az az, hogy olyan témát használok és úgy parafrazeálom, hogy mindent érvényre juttatok belőle abból, ami benne rejlik, és úgy gondolom, hogy ma ezt senki nem képes utánam csinálni.”
 

100 évesek vagyunk