Strauss J. – Anna polka,Pizzicato,Tere-fere | EMB (zongorakivonat)