Schubert Franz – Dalok: 1.An die Musik C-dúr 2. Staendchen B-dúr 3. Am Meer B-dúr 4. Das Fischermaedchen G-dúr | írott (zenekari anyag)
100 évesek vagyunk