Offenbach – Hoffmann meséi – Olympia ária | írott (zenekari anyag)