Offenbach – Hoffmann meséi – Bordal a velencei képből (tenor) | írott (zenekari anyag)
100 évesek vagyunk