Mozart W. A. – Rondo fuvolára D-dúr KV. 373 (C-dúr hegedűrondó átirata) | írott (zenekari anyag)
100 évesek vagyunk