Kadosa Pál – De amore fatali – kantáta | írott (zongorakivonat)