Haydn J. – Scena di Berenice | Doblinger (zongorakivonat)