Händel – Judas Makkabeus – szopránária N.50 III. rész | írott (zenekari anyag)