Händel – Jephta – N.38 quartett | írott (zongorakivonat)