Händel – Herakles választása | DVfM (zongorakivonat)