Hacsaturján – Gajené III.szvit – Kardtánc | írott (zenekari anyag)