Hacsaturján – Gajené III szvit – Gopak | írott (zenekari anyag)