Förster Kr – Kürtverseny | Hoffmeister (nagypartitúra)