Farkas Ferenc – Kölcsey szózata | írott (zongorakivonat)