Farkas Ferenc – Cantata lirica (Szt.János kútja) | EMB (zongorakivonat)
100 évesek vagyunk