Beethoven – Egmont – nyitány | Philharmonia (kispartitúra)