Meghallgatás a Nemzeti Énekkar énekművész státuszára mélyalt szólamban

A MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. a Magyar Nemzeti Énekkar tagsága megüresedő énekművészi státuszára meghallgatást hirdet MÉLYALT szólamban.

A meghallgatást a Nemzeti Énekkar próbatermében tartjuk, melyre előzetes időpont-egyeztetés után hívjuk be a jelentkezőket.

A meghallgatás anyaga:

1. Szabadon választott skála, melyen a hangterjedelmet megfelelően tudja bemutatni a jelentkező.

2. Két szabadon választott, különböző karakterű darab (ária, vagy dal) előadása (zongorakísérőt biztosítunk, de a kottát kérjük előre elküldeni)

3. Előre megadott énekkari állások előadása ongorakísérettel az alábbi művekből (kottát a jelentkezési határidő után biztosítunk):

  • Bach: h moll mise
  • Brahms: Német Requiem
  • Bartók: Cantata profana
  • Verdi: Quattro pezzi sacri
  • Verdi: Requiem

4. Lapról olvasás

Jelentkezés részletes szakmai önéletrajzzal, a pontos szólam megjelölésével 2020. június 7. éjfélig Tóth Antal énekkari menedzsernél a toth.a@filharmonikusok.hu e-mailcímen.

Az MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. mindig a legmegfelelőbb jelöltet igyekszik megtalálni, tekintet nélkül a jelölt etnikai hovatartozására, politikai beállítottságára, vallására vagy filozófiai meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, egészségére vagy szexuális irányultságára.
Kérjük, ne küldjön részünkre olyan önéletrajzot, motivációs levelet vagy más mellékletet, amely a következők valamelyikét vagy mindegyikét tartalmazza: fénykép, érdeklődési kör, hobbi, egyéb olyan adat, amely nem releváns a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése szempontjából.
Továbbá arra kérjük, hogy ne osszon meg velünk semmilyen az előző, vagy jelenlegi munkahelyével kapcsolatos üzleti titkot vagy vállalati információt.
100 évesek vagyunk