Ez történt


Lajtha Kiállítás a Művészetek Palotájában

2013. 01. 21.


A M?vészetek Palotája és a Hagyományok Háza közösen rendezett kiállítást a kett?s Lajtha-évforduló tiszteletére. A kiállítás els? része (amely már 2012 tavaszán is látható volt) a zeneszerz? Lajtha tevékenységét mutatja be 8 tabló segítségével. A második rész, amellyel a korábbi tárlat a halálévforduló tiszteletére most kib?vült, a népzenekutató munkásságának néhány kiemelked?en fontos momentumát viszi közelebb az érdekl?d?khöz, újabb 4 tablón. A 12 tabló körülbelül száz dokumentumot tár a látogatók elé: fényképeket, leveleket, kéziratokat, m?sorlapokat, kottaborítókat. Közülük több most tekinthet? meg el?ször. A 2013. január 9-t?l február 3-ig látható kiállítás anyagát Solymosi Tari Em?ke zenetörténész válogatta, aki több mint két évtizede foglalkozik Lajtha munkásságával.

100 évesek vagyunk