Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Gyermekkara (karigazgató: Sapszon Borbála, Sapszon Ferenc)

1988-ban a Budapest Fővárosi Tanács VB., a Művelődési Minisztérium és a Budapest Főváros XV. Kerületi Tanács VB. ifj. Sapszon Ferenc Liszt-díjas karnagy tanulmányterve alapján megalapította a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolát (KZMK). A Magyarországon máig egyedülálló intézmény Kodály nemzetnevelő elveit szeretné megvalósítani, ezért nevelésének egészében fontos szerepet tölt be a zenei nevelés. A tizenkét évfolyamos, fővárosi és pest megyei beiskolázású intézményben egy nevelési egységben él általános iskola, gimnázium, zeneiskola és zeneművészeti szakképzés.

Igazán hatékony zenei nevelés a teljes embert harmonikusan fejlesztő, emberközpontú nevelőiskolában valósulhat meg. Ahol az iskola egészét átjárja, áthatja a kodályi gondolat; ahol az iskola folyosóján, kirándulásain és minden mozzanatában ugyanaz az értékrend hat; ahol nem öntörvényű szaktárgyak hadakoznak egymással, hanem egy átfogó gondolkodásmód érvényesül. A műveltségi területek más-más módon, de egymást tisztelve, kiegészítve, erősítve, harmóniában összefogva szolgálják a növekedést. (Pl. a nyelv, amely a fogalmi gondolkodásba bevezet, vagy a zene, amely legközvetlenebbül hat, ami az arányok világát, a rendet hordozza, és az élet sűrített tapasztalatait, a morális értékeket érzelmi erővel gazdagon sugározza.)

100 évesek vagyunk