Kedves Közönségünk!

Szeretnénk Támogatóink, Baráti Kör tagjaink és Hírleveleseink adatait a lehető legnagyobb biztonságban kezelni a továbbiakban is, ezért kérjük Önöket, hogy az új Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) értelmében nyilatkozzanak arról, hogy használhatjuk már megadott elérhetőségeiket tájékoztatás, hírlevél küldés, kedvezményes lehetőségek, Baráti Körös programok, statisztikai elemzések céljából.

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Az MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1095. Budapest, Komor Marcell u. 1.) az alábbi nyilatkozatot teszi. Kijelentjük és nyilatkozunk arról, hogy az adatkezelést az Adatvédelmi Tájékoztató, illetve a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük, különös tekintettel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletére (GDPR).

Az adatkezelés megkezdése előtt annak érdekében, hogy a tájékoztatáshoz való jogot biztosítsuk valamennyi érintettnek, annak céljából, hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a személyes adataik kezelésével vagy azzal kapcsolatos minden, az adatkezeléssel együtt járó őket megillető jogaikról és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeikről.

Az adatkezelés során az MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. a személyes adatok kiemelt védelmére törekszik, biztosítva az érintettek információs önrendelkezési jogát. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is, amely megsemmisüléstől, illetéktelen változtatástól, megtekintéstől, felhasználástól vagy továbbítástól védi azokat.

Az említett GDPR rendelet alapján kérjük Önöktől a két csatolt hozzájárulás jóváhagyását – azaz „Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok felhasználásához és kezeléséhez” (ez a Baráti Kör és Támogatói Kör, valamint a kapcsolódó kedvezmények, akciók, meghívók igénybevételéhez szükséges) és a „Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok marketing céljából történő felhasználásához és kezeléséhez” (ez a hírlevelek, akciós ajánlatok és meghívók kezeléséhez szükséges).

ELFOGADOM
100 évesek vagyunk