Magyar Tudományos Akadémia Roosevelt téri székháza előtt