Mendelssohn – Ruy Blas – nyitány | Breitkopf (zenekari anyag)