Lutoslawski – Gordonkaverseny 1970 | PWM (nagypartitúra)