Hollós Máté – A sokaságban Kodály ravatalánál | írott (kórus anyag)