Hacsaturjan – Spartacus IV. szvit | Moszkva (nagypartitúra)