Hacsaturján – Hegedűverseny, v. fuvolaverseny | írott (zenekari anyag)