Hacsaturján – Gajané II.szvit | írott (zenekari anyag)