Bach J. S. – Hármasverseny a-moll BWV.1044 (zongora,fuvola,hegedű) | Breitkopf (zenekari anyag)
100 évesek vagyunk