Kristófi Ágnes - szoprán - énekkari tag

Éltek s élnek olyan mesterek, akiknek műveit előadni felemelő.
Olyan ajándékot hagytak az emberiségre, amelyet vétek lenne a feledés homályában veszni hagyni.
Értékük attól növekszik, hogy élünk velük.
Valahányszor életre keltjük a kottapapírra vetett hangokat, gazdagabbak leszünk, s mindannyian gazdagodnak azok, akik elmélyülnek, hallgatva e zeneműveket.

100 évesek vagyunk