Horváthné Hajdú Ildikó - alt - énekkari tag
100 évesek vagyunk