Dévényiné Szentmihályi Lilla - II. hegedű - zenekari tag
100 évesek vagyunk