Dévényiné Szentmihályi Lilla - II. hegedű - zenekari tag