Langermann Mónika - szoprán - énekkari tag
100 évesek vagyunk