Ez történt


A Nemzeti Énekkar meghallgatást hirdet mély basszus szólamban

2019. 03. 07.


A MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. a Magyar Nemzeti Énekkar tagsága 2019. év folyamán nyugdíjazás miatt megüresedő énekművészi státuszaira meghallgatást hirdet MÉLY BASSZUS szólamban.

A meghallgatást a Nemzeti Énekkar próbatermében tartjuk, melyre előzetes időpont-egyeztetés után hívjuk be a jelentkezőket.

A meghallgatás anyaga:

  1. Szabadon választott skála, melyen a hangterjedelmet megfelelően tudja bemutatni a jelentkező.
  2. Két szabadon választott, különböző karakterű darab (ária, vagy dal) előadása (zongorakísérőt biztosítunk, de a kottát kérjük előre elküldeni)
  3. Előre megadott énekkari állások előadása zongorakísérettel az alábbi művekből (kottát a jelentkezési határidő után biztosítunk):

 

  • Bach: h-moll mise
  • Brahms: Német Requiem
  • Bartók: Cantata profana
  • Verdi: Quattro pezzi sacri
  • Verdi: Requiem

 

  1. Lapról olvasás

 

Jelentkezés részletes szakmai önéletrajzzal, a pontos szólam megjelölésével 2019. március 24-e éjfélig Tóth Antal énekkari menedzsernél a toth.a@filharmonikusok.hu e-mailcímen.

 

Az MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. mindig a legmegfelelőbb jelöltet igyekszik megtalálni, tekintet nélkül a jelölt etnikai hovatartozására, politikai beállítottságára, vallására vagy filozófiai meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, egészségére vagy szexuális irányultságára.
Kérjük, ne küldjön részünkre olyan önéletrajzot, motivációs levelet vagy más mellékletet, amely a következők valamelyikét vagy mindegyikét tartalmazza: fénykép, érdeklődési kör, hobbi, egyéb olyan adat, amely nem releváns a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése szempontjából.
Továbbá arra kérjük, hogy ne osszon meg velünk semmilyen az előző, vagy jelenlegi munkahelyével kapcsolatos üzleti titkot vagy vállalati információt.
100 évesek vagyunk