Meghallgatás a Nemzeti Énekkar énekművész státuszára szoprán, alt, tenor és basszus szólamokban

A MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. a Magyar Nemzeti Énekkar megüresedő énekművészi státuszaira meghallgatást hirdet SZOPRÁN, ALT, TENOR, BASSZUS szólamokban.

A meghallgatás többfordulós.

Az első fordulóban a beküldött adminisztratív és hanganyagok értékelését követően a sikeres jelentkezőket hívjuk be előzetes időpont-egyeztetés után egy későbbi, személyes meghallgatásra.

Kérjük, hogy a jelentkezéshez küldjön részletes szakmai önéletrajzot és külön hangfájlban (vagy YouTube-linken) az alábbiakat:

1. Szabadon választott skálát, amelyen a hangterjedelmet megfelelően tudja bemutatni a jelentkező.
2. Két szabadon választott, különböző karakterű ária vagy dal előadását (egy évnél nem régebbi felvételről).
3. Verdi: Requiem – Libera me tételéből a capella előadásban az alább megadott részletet:

  • szoprán: 186–207. ütem
  • alt: 179–200. ütem
  • tenor: 200–207. és 229–239. ütem
  • basszus: 193–219. ütem

Külön kérés esetén a szükséges kottarészletet elektronikusan megküldjük.

A MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. mindig a legmegfelelőbb jelöltet igyekszik megtalálni, tekintet nélkül a jelölt faji és etnikai hovatartozására, politikai beállítottságára, vallására vagy filozófiai meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, egészségére vagy szexuális életére.

Kérjük, ne küldjön részünkre olyan önéletrajzot, motivációs levelet vagy más mellékletet, amely a következők valamelyikét vagy mindegyikét tartalmazza: fénykép, érdeklődési kör, hobbi, egyéb olyan adat, amely nem releváns a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése szempontjából.

Továbbá arra kérjük, hogy ne osszon meg velünk semmilyen az előző, vagy jelenlegi munkahelyével kapcsolatos üzleti titkot vagy vállalati információt.

Jelentkezés részletes szakmai önéletrajzzal, a pontos szólam megjelölésével és a mellékelt hangfájllal/linkkel 2021. február 21-e éjfélig
Tóth Antal énekkari menedzsernél a toth.a@filharmonikusok.hu e-mailcímen.