Szűcsné Szegleti Bernadett - II. hegedű - zenekari tag