Havár-Ferenczy Anna Vivien - szoprán - énekkari tag